Pieniądz lubi ciszę…

dołącz do rejon media

Historia o tym, jak banki na papierze kreują rzeczywistość, aby generować rekordowe zyski na odsetkach od kredytów, czyli skok stulecia na WIBOR. Koniecznie podajcie wątek dalej! Niech się niesie!

1. Temat jest skomplikowany, jednak postaram się go przedstawić w możliwie przystępnej dla każdego formie. Wątek w początkowym założeniu miał dotyczyć wielu pobocznych aspektów, ostatecznie postanowiłem się skupić na wskaźniku WIBOR oraz stopie lombardowej. Zaczynamy.

2. WIBOR to stawka, po której banki komercyjne pożyczają sobie nawzajem pieniądze, czyli po prostu cena pieniądza na rynku międzybankowym.

wejdź na rejon

3. Kluczowe jednak jest to, że wskaźnik WIBOR decyduje o odsetkach od kredytów hipotecznych, kredytów inwestycyjnych, kredytów obrotowych, limitów odnawialnych, kart kredytowych, leasingów. Innymi słowy – o odsetkach praktycznie od wszystkich produktów bankowych.

4a. Wskaźnik WIBOR musi się mieścić w przedziale pomiędzy stopą depozytową i stopą lombardową. Informację taką znajdziecie w wielu źródłach, również związanych z Narodowym Bankiem Polskim. Tu informacja ze strony infor.pl

4b. Wskaźnik WIBOR powinien być wyższy od stopy depozytowej, a niższy od stopy lombardowej. Pokazuje to wykres z broszury NBP z lat 2005-2020, gdzie umieszczono wskaźnik WIBOR 3M. Nie będę omawiał stopy depozytowej, skupię się na stopie lombardowej.

https://www.nbp.pl/edukacja/zasoby/broszury/stopy-procentowe.pdf

5a. Stopę lombardową ustala Narodowy Bank Polski. Dlaczego stopa lombardowa ma tak duże znaczenie? To poziom oprocentowania, jaki stosuje Narodowy Bank Polski, gdy pożycza pieniądze bankowi komercyjnemu.

5b. Nie ma sensu, aby bank komercyjny brał pożyczkę drożej niż po stopie lombardowej, skoro na taki właśnie procent może pożyczyć pieniądze w Narodowym Banku Polskim. Byłoby to niczym nieuzasadnione i przede wszystkim nosiło znamiona działania na własną szkodę.

6. Do czasu objęcia w administrowanie wskaźnika WIBOR przez spółkę GPW Benchmark nie było w tym stuleciu w Polsce sytuacji, aby WIBOR 3M bądź WIBOR 6M przewyższał stopę lombardową. Na omawianiu właśnie tych dwóch wskaźników WIBOR się skupię.

7a. Zagregowałem dane od 2001 roku, umieściłem w tabeli informację o stopie referencyjnej, lombardowej oraz o najwyższym poziomie wskaźnika WIBOR 3M oraz WIBOR 6M w miesiącu, w którym Narodowy Bank Polski zmieniał poziom stóp procentowych.

7b. Dodałem również informację o tym, czy wybrany wskaźnik WIBOR miał na przestrzeni miesiąca, kiedy zmieniały się stopy procentowe, wartość niższą niż stopa lombardowa, której nie może przekraczać. Jedno zestawienie obejmuje 10 lat, drugie zestawienie okres od 2001 roku.

8. Banki nie muszą obecnie pożyczać pieniędzy, ani od innych banków komercyjnych ani od NBP. Klienci mają zdeponowane środki pieniężne w bankach na bardzo niskim oprocentowaniu. To jest swego rodzaju pożyczka udzielona bankowi przez posiadaczy oszczędności.

9a. Wróćmy do spółki GPW Benchmark. Dnia 17 grudnia 2020 roku KNF zezwoliła tej spółce na opracowywanie wskaźników WIBOR. Spółką GPW Benchmark zarządza Zbigniew Minda.

9b. Gdy Mateusz Morawiecki był Ministrem Finansów, Zbigniew Minda był Dyrektorem Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów. Gdy Matusz Morawiecki został premierem, niedługo potem Zbigniew Minda został prezesem GPW Benchmark.

10a. Doszło do absurdalnej sytuacji. Rada Polityki Pieniężnej przestała decydować o ramach procentowych, w jakich musi znaleźć się wskaźnik WIBOR (do 2021 roku zawsze ten wskaźnik mieścił się między stopą depozytową a lombardową).

10b. Rada Polityki Pieniężnej nie decyduje już o tym, jaką kwotę odsetek zapłacą klienci od zobowiązań względem banku. Decyduje o tym obecnie wyłącznie spółka GPW Benchmark.

11a. Wskaźnik WIBOR 3M oraz WIBOR 6M powinien wynosić obecnie poniżej 5%, bo tyle wynosi obecna stopa lombardowa. Na dziś WIBOR 3M wynosi 5,26%, a WIBOR 6M wynosi 5,56%. Oba te wskaźniki w tym miesiącu stale będą jeszcze wzrastać.

11b. WIBOR każdego miesiąca ucieka coraz bardziej stopie lombardowej. Na koniec grudnia 2021 r.: stopa lombardowa: 2,25% WIBOR 3M: 2,54% [+0,29%] WIBOR 6M: 2,84% [+0,59%] Na koniec marca 2022 r.: stopa lombardowa: 4,00% WIBOR 3M: 4,77% [+0,77%] WIBOR 6M: 5,05% [+1,05%]

11c. Wskaźnik WIBOR wyższy o 0,01% powoduje wzrost zysków banków liczony w milionach złotych. Wskaźnik WIBOR wyższy o 1% to zyski banków liczone już w miliardach złotych w skali roku.

12. Podmiot GPW Benchmark jest spółką akcyjną, więc Prezes Zarządu Zbigniew Minda odpowiada za wszystko w ograniczonym zakresie, mimo że firma GPW Benchmark odpowiada za administrowanie danymi, które decydują o finansach milionów Polaków.

13. Jak ustalany jest wskaźnik WIBOR przez firmę GPW Benchmark? W dni robocze spółka GPW Benchmark do godziny 11.00 zbiera dane od 10 komercyjnych banków (może być mniej), odrzuca skrajne propozycje, z reszty wyciąga średnią arytmetyczną i publikuje wskaźnik WIBOR.

14. Ustalanie wskaźnika WIBOR powinno się odbywać na podstawie transakcji międzybankowych, ale zdarza się, że takiej transakcji nie ma nawet jednej w miesiącu – w takiej sytuacji WIBOR ustalany jest uznaniowo, na podstawie deklaracji przedstawicieli banków.

15. Wskaźnik WIBOR wyższy od stopy lombardowej świadczy wyłącznie o tym, że bank komercyjny wolałby pożyczyć pieniądze od innego banku komercyjnego na gorszych warunkach niż od NBP. To absurd. I sytuacja mająca miejsce wyłącznie na papierze.

16a. Zniszczone zostały zasady, które obowiązywały od zawsze. Komisja Nadzoru Finansowego niczego nie nadzoruje, więc powinna zostać zlikwidowana. Rada Polityki Pieniężnej o niczym nie decyduje, więc powinna zostać zlikwidowana.

16b. Na konferencje prasowe nie powinien już wychodzić Adam Glapiński, a przedstawiciel GPW Benchmark i komunikować, co ustalił wraz z komercyjnymi bankami, bo nikt inny za nic już w Polsce nie odpowiada, jeżeli chodzi o sektor bankowy. KONIEC!

Źródło: Piotr D.

Inne artykuły

Odpowiedzi