WHO – UKRYWANE FAKTY.

dołącz do rejon media

https://www.naturalnews.com/2022-08-08-everything-who-against-principles-public-health-review.html

 

ŚWIATOWA  ORGANIZACJA   ZDROWIA 

UKRYWANE  FAKTY 

 

W czasie gdy terror medyczny i dyskryminacja ludzi oraz łamanie naturalnych praw człowieka pod pretekstem wykreowanego polityczno-medialnie kryzysu zdrowotnego stało się faktem szczególnie ważne jest upowszechnianie zbrodniczych działań WHO.

 

(Natural News) Abir Ballan zebrał 43-stronicową rozprawę zatytułowaną “The WHO Review and Why It Matters to You”, która demaskuje Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako wysoce skorumpowaną organizację polityczną forsującą tyranię w imię “zdrowia publicznego”.

Opublikowana na stronie Pandemics Data & Analytics (PANDA) teza bezpośrednio podważa rzekomy autorytet WHO jako lidera w dziedzinie globalnego zdrowia publicznego. Ujawnia, że prawie nic, co robi WHO, nie ma nic wspólnego ze zdrowiem publicznym, ponieważ całkiem sporo z tego jest napędzane politycznie.

“Ten przegląd upoważnia cię do uzyskania kluczowych informacji, które pomogą ci ocenić kandydaturę WHO jako autorytatywnej globalnej organizacji zdrowia publicznego”, powiedział PANDA. “Zapewnia on informacje ogólne na temat zasad zdrowia publicznego i zarządzania pandemią, jak wcześniej uzgodniono przez ten oddział Organizacji Narodów Zjednoczonych”.

“Analiza PANDA pozwoli ocenić solidność zalecanej przez WHO odpowiedzi na [koronawirus z Wuhan] COVID-19 i małpią ospę, a także określić, jak wiernie WHO stosowała się do własnych, wcześniej opracowanych zaleceń”. Dalej podsumowuje założenia leżące u podstaw ich zaleceń Covid-19, a następnie podsumowuje ostateczne zalecenia.”

WHO ma chronić wolność medyczną i wspierać indywidualną autonomię cielesną
WHO ma przestrzegać 10 Zasad Zdrowia Publicznego nakreślonych w swoich oficjalnych politykach zawsze, gdy ma do czynienia z sytuacją zagrożenia zdrowia publicznego. Zamiast tego, ramię ONZ zezłomowało je wszystkie, gdy pojawił się COVID-19.  Pierwsza zasada, która dotyczy godności człowieka i wolności osobistych, była całkiem nie na miejscu, ponieważ WHO popierało blokady, zamykanie firm, maski i inne formy medycznego faszyzmu. (Powiązane: WHO została również zamieszana w możliwe budowanie i uwalnianie broni biologicznej w postaci koronawirusa).

Druga zasada traktuje zdrowie w sposób holistyczny, zajmując się nie tylko fizycznym, ale także psychicznym, duchowym i społecznym dobrostanem. Czy którakolwiek z tych kwestii była brana pod uwagę, kiedy WHO zatwierdzała ponad dwa lata absolutnego plandemicznego piekła?

Trzecia – i ta jest naprawdę ważna – dotyczy prawa do autonomii cielesnej. Zasadniczo WHO ma szanować prawo każdej jednostki do wyboru własnej drogi do zdrowia – co oznacza brak mandatów, kropka.

Po czwarte, WHO ma wspierać tylko te interwencje zdrowotne, które dana osoba wybiera indywidualnie. Opierając się na trzeciej zasadzie, czwarta podkreśla po raz kolejny, że suwerenność i wolność jednostki ma być podtrzymywana za wszelką cenę.

“Pracownicy służby zdrowia muszą uzyskać świadomą i dobrowolną zgodę osób przed jakąkolwiek interwencją medyczną” – czytamy w piątym punkcie. “Niedokładne informacje, manipulacja psychologiczna i wszelkie formy przymusu sprawiają, że zgoda jest nieważna”.

Szósty dotyczy tego, że informacje medyczne pozostają prywatne. Na przykład, nikt inny nie ma prawa znać twojego statusu szczepień, ponieważ nie jest to jego sprawa.

Ostatnie cztery zasady dotyczą ścisłej oceny potrzeb społeczności w oparciu o domniemane zagrożenie; spojrzenia na długoterminowe implikacje każdej nowej polityki zdrowotnej; wykorzystania wkładu jednostek i społeczności w kształtowanie tej polityki; oraz kształtowania polityki wyłącznie w oparciu o prawdę, a nie politykę.

Czy WHO stosowała się do którejkolwiek z tych wytycznych w czasie trwania plandemii? Odpowiedź brzmi: nie. A zdrowie publiczne nie jest przez to lepsze.

“Zasady się zmieniły”, napisał ktoś na Exposé News. “Chodzi o depopulację, sterylizację i autorytarną kontrolę. Elity wiedzą, że system finansowy się zawali i nie zamierzają mieć wściekłych hord odbierających ich źle zarobione zyski.”

The WHO Review: WHO’s Covid and Monkeypox Policies Fail Every One Of The 10 Public Health Principles

The WHO Review and why it matters to you

Inne artykuły

Odpowiedzi